Parafia Wszystkich Świętych w Zarzeczu - Strona główna Parafia Wszystkich Świętych w Zarzeczu

Strona internetowa Parafii Wszystkich Świętych w Zarzeczu
www.parafia.zarzecze.org

Parafia Wszystkich Świętych w Zarzeczu

Ogłoszenia

27.XII.2020 r. – święto ŚWIĘTEJ  RODZINY – JEZUSA, MARYI, JÓZEFA.

 

1/-  zapraszamy na Nieszpory niedzielne o g. 17.30.

2/- od poniedziałku 28.XII. – wracamy do normalnego grafiku  codziennych Mszy św…

3/- liturgiczne obchody tygodnia-

3.1/- w pon. 28.XII.- święto  Sw. Młodzianków- Dzieci z Betlejem, męczenników,

3.2/- w czwartek przypada ostatni dzień starego roku- zapraszamy wszystkich na uroczyste

- NABOZEŃSTWO DZIĘKCZYNNO – BŁAGALNE za mijający rok- o g.17.00, po nim MSZA  ŚW.

-w intencji naszej Parafii i tych, którzy odeszli do Pana w kończącym się roku 2020 , w tym dniu

- każdy może zyskać odpust zupełny- zwykłe  warunki +hymn Ciebie Boga wysławiamy !!!

3.3/- w piątek  1.I.- UROCZYSTOŚĆ   ŚWIĘTEJ BOŻEJ  RODZICIELKI- MARYI, jest to zarazem DZIEŃ

- MODLITW O POKÓJ NA SWIECIE, oraz pierwszy piątek  miesiąca, święto obowiązkowe !!!

- Msze św. o g. 7.30,  9.30,  11.00, 16.30 oraz 18.00.

3.4/- w sobotę – 2.I.-wspomn. świętych- Bazylego Wlk. Oraz Grzegorza z Nazjanzu, bpów i drów-

- oraz 1 sobota m-ca, kiedy oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu NMP, o g. 7.00 – Msza św.

- o MB, różaniec pokutno- wynagradzający przed Najśw. Sakramentem, zapraszamy,

- W tym dniu od g. 9.00- udamy się z posługą sakramentalną do naszych starszych i chorych!!!

4/- w niedzielę 3. I.  oraz  6.I.- w Trzech Króli- Msze św. o g. 7.30, 9.30, 11.00, 16.30 oraz 18.00.

5/- w przyszłą niedzielę – 3.I.- po Mszy św. o g. 7.30- zmianka różańcowa, zaś składka przeznaczona

- jest na Seminarium Duchowne w Krakowie, w którym przygotowują się do kapłaństwa klerycy

- z naszej Diecezji, dziękujemy za wszelkie ofiary.

6/- dziękujemy  wszystkim darczyńcom na paczki świąteczne, ofiarodawcom choinek, zespołowi

- dekoratorskiemu wraz z młodzieżą, służbie kościelnej oraz Rodzinom za sprzątanie kościoła,

- od przyszłej soboty prosimy Rodziny z ulicy Kwiatowej do posługi w naszym kościele.

- rodziny, które otrzymały paczki serdecznie wszystkim dziękują !!!

7/- wszystkim naszym GOŚCIOM, PARAFIANOM, INTERNAUTOM- życzymy błogosławionego,

- szczęśliwego oraz zdrowego tygodnia- Szczęść Boże !!!