Parafia Wszystkich Świętych w Zarzeczu - Strona główna Parafia Wszystkich Świętych w Zarzeczu

Strona internetowa Parafii Wszystkich Świętych w Zarzeczu
www.parafia.zarzecze.org

Parafia Wszystkich Świętych w Zarzeczu

Grupy działające w parafii


SŁUŻBA LITURGICZNA

Służba liturgiczna przeznaczona jest do posługi w czasie sprawowania liturgii oraz nabożeństw. Dzięki bliskości ołtarza i tym wydarzeniom, które na nim się dokonują członkowie służby liturgicznej stanowią wyróżnioną grupę w zgromadzeniu liturgicznym.

W naszej parafii grupa ta liczy prawie trzydziestu członków. Młodsi, nazywani są ministrantami, starszych zaś określa się mianem lektorów i przeznaczeni są oni do odczytywania słowa Bożego w czasie liturgii.

Spotkania służby liturgicznej w naszej parafii odbywają się w soboty o godzinie 8.00.


DZIECI MARYI

Stowarzyszenie Dzieci Maryi obejmuje młode dziewczęta w wieku od 9 do 25 lat, które chcą żyć duchem maryjnym. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure. Znakiem rozpoznawczym Dzieci Maryi jest medal Maryi Niepokalanej, objawiony św. Katarzynie. Celem wspólnot Dzieci Maryi jest pogłębienie nabożeństwa do Matki Bożej i troska o wzrost osobistej świętości przez naśladowanie Maryi.

Spotkania formacyjne Dzieci Maryi w naszej parafii odbywają się w soboty o godzinie 10.00.


GRUPA MŁODZIEŻOWA

W naszej parafii działa również grupa młodzieżowa. Cotygodniowe spotkania służą pogłębianiu religijnej wiedzy oraz duchowemu rozwojowi poprzez lekturę Pisma Świętego, przez rozmowy na aktualne tematy, czy też przez emisję filmów ukazujących chrześcijańskie wartości. Młodzież ma także możliwość zaangażowania się w życie parafialne poprzez pomoc w przygotowaniu i przebiegu różnych uroczystości.

Spotkania grupy młodzieżowej odbywają się w piątki o godzinie 18.00, a w pierwsze piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej.


MŁODZIEŻOWA GRUPA KATECHETYCZNA

Grupa ta skupia młodzież klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W czasie comiesięcznych spotkań młodzież ma okazję odkrywać i rozważać swoje powołanie, pogłębiać swoją wiedzę religijną, a także swoją wiarę.

Spotkania tej grupy odbywają się raz w miesiącu. Termin spotkań podawany jest zawsze w ogłoszeniach parafialnych.


RÓŻE RÓŻAŃCOWE

Róże Żywego Różańcowe stanowią zaplecze modlitewne każdej wspólnoty parafialnej. Członkowie tych grup zobowiązują się do codziennej modlitwy na Różańcu. Każda Róża liczy dwudziestu członków, którzy w każdym dniu odmawiają jeden dziesiątek Różańca. Dzięki czemu każda z Róż codziennie odmawia cały Różaniec.

W naszej parafii Róże Żywego Różańca istnieją od samego początku istnienia parafii (jeszcze w Starym Żywcu). Najpierw pod nazwą Bractwo Różańcowe, a następnie jako Róże Żywego Różańca. Obecnie w parafii istnieje 15 Róż – 14 w Zarzeczu, w tym jedna dziecięca, oraz jedna w Trefnej. W sumie Żywy Różaniec w naszej parafii skupia 300 osób.

Członkowie Żywego Różańca spotykają się raz w miesiącu w kościele parafialnym, w pierwszą niedzielę miesiąca, aby wspólnie się modlić oraz dokonać zmiany tajemnicy różańcowej.


AKCJA KATOLICKA

Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencje Episkopatu Polski, działającym w całym kraju oraz erygowanym w diecezji przez biskupa miejsca. Wspólnota ta działa w imieniu Kościoła, posiada kościelną osobowość prawną. Celem Akcji Katolickiej jest włączenie członków w apostolskie działanie Kościoła, a przez to uświęcenie i kształtowanie chrześcijan działających w tym stowarzyszeniu. Charakterystyczną cechą Akcji Katolickiej jest także ścisła współpraca z kościelną hierarchią.

Parafialny Odział Akcji Katolickiej w Zarzeczu działa od 1995 roku. Obecnie stowarzyszenie skupia jedenastu członków.

Spotkania POAK w Zarzeczu odbywają się w trzecie czwartki miesiąca, po Mszy św. wieczornej.


GRUPA KATECHETYCZNO-FORMACYJNA

Od września 2011 roku działa w parafii Grupa Katechetyczno-Formacyjna skupiająca ludzi dorosłych. Comiesięczne spotkania mają na celu systematyczną katechezę oraz pogłębianie życia religijnego przez odkrywanie różnych form modlitwy. Ponadto spotkania stają się okazją do dyskusji i podzielenia się swoimi przemyśleniami dotyczącymi wiary.

Spotkania Grupy Katechetyczno-Formacyjnej odbywają się w ostatnim tygodniu każdego miesiąca, po Mszy św. wieczornej we wtorki lub czwartki. Dokładne daty spotkań podawane są zawsze w czasie ogłoszeń parafialnych.


RADA PARAFIALNA

Rada Parafialna liczy dwanaście osób, które służą pomocą i radą w zarządzaniu gospodarczo-duszpasterskim w naszej parafii. Spotkania Rady systematycznie odbywają się dwa razy w roku, a w razie potrzeby członkowie Rady gromadzą się częściej.


ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

Zespół ten liczy siedem osób, które zajmują się pomocą ludziom starszym, chorym, samotnym, rodzinom wielodzietnym i wszystkim, którzy znajdują się w potrzebie. W ramach Zespołu Charytatywnego rozprowadzane są w parafii dary z Caritas diecezjalnego. Członkowie Zespołu biorą udział w rekolekcjach zamkniętych oraz w dniach skupienia.


KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

Członkowie grupy spotykają się raz w miesiącu, w pierwszą niedzielę, w kościele parafialnym na wspólnej modlitwie. Koło sprowadza do parafii pismo pt. "W naszej rodzinie" i rozprowadza je między członkami i sympatykami grupy.