Parafia Wszystkich Świętych w Zarzeczu - Strona główna Parafia Wszystkich Świętych w Zarzeczu

Strona internetowa Parafii Wszystkich Świętych w Zarzeczu
www.parafia.zarzecze.org

Parafia Wszystkich Świętych w Zarzeczu

PARAFIA ZARZECZE – WYPOMINKI ROCZNE 2019 / 2020


Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze śp.:
++ Kapłanów i Sióstr zakonnych, którzy z naszej Parafii pochodzili i tutaj posługiwali oraz
++ Stanisława GOŁĄBKA Z Rodzicami, Franciszka i Genowefy HANKUS,
++ Anny i Jana RYDZ, Dragana ECIMOWICZA z Rodzicami,
++ Waldemara ŻYNGIEL z Rodzicami- Marią i Janem PŁONKA,
++ Ludwika FIJAKA z żoną Stefanią oraz synami- Stanisławem, Antonim, Adamem,
++ Heleny JASEK, Franciszka JASEK, Józefa DZIAMARSKIEGO z Rodzicami,
++ Józefa SUFY z żoną Helena, Jana SUFY, Michała SUFY, Stanisława KOSA, Piotra JAGODY,
++ Anny WAJDA, Elżbiety WAJDA, Józefa WAJDY. Bronisławy /ona/ ĆWIKŁA,
++ Karola ĆWIKŁA, Jana ĆWIKŁA, Stefana WOLNY z żoną Heleną i synem Janem,
++ Jana WOLNY, Katarzyny i Bronisława WOINY, Adama DUDY, Piotra WOLNEGO,
++ Heleny i Tomasza KULEC, Cecylii i Józefa FIJAK z dziećmi, Mieczysława GUMIŃSKIEGO,
++ Wojciecha WANDZLA z żona Stefanią,. Józefa SOŁTYSIKA z żoną Zofią i córką Janiną,
++ Tomasza KOTRYS z żoną Anną, Jana KOTRYS, Marii ADAMCZYK, Edwarda DOBIJA,
++ Bronisława i Magdaleny WANDZEL, Czesława i Stefana WANDZEL,
++ Jana MARUSZCZAKA z żoną Józefą, Antoniego KNIATA z żoną Marianną,
++ Wawrzyńca MENTELSKI, Helena MENTELSKI, Łukasz MENTELSKI, Karola ADAMCZYKA,
++ Karola LORANCA z żoną Bronisławą, Teresy i Jana POLAKÓW, Zofii BARABASZ,
++ Ludwika HABDASA z żoną Stefanią, Józefa HABDASA z zoną Marią, Zofii FIJAK, Zdzisława TARNECKIEGO, Mieczysława MIKOCIAKA z synem EUGENIUSZEM,
++ Jana PIELESZA z żoną Heleną, Ludwika OBRZUTA z żona Julią, Jana OCHWATA,
++ Czesława BARONA, Teresy JAKUBIEC, Józefy i Antoniego GOŁUCH,
++ Szczepana i Franciszki KOSTKA, Adama i Mieczysława STWORA z Rodzicami,
++ Marii HERZYK, Heleny HERZYK, Franciszki KURZ z mężem Franciszkiem, Franciszka
++ ADAMCZYKA, Emilii KULEC, Czesława KULEC, Romana SKÓRKI,
++ Eugenia PODLEŚNA, Alojzy PODLEŚNY z żoną WALBURGĄ, córką Elżbietą, trzema
++ synami, dwiema synowymi i dwoma zięciami, Sylwester RADLER z żoną, córką Różą,
++ Eugenia i dwóch synów, Dragana, Władysława z żoną Teresą /?/, Bronisława SOCHALA,
++ z żoną Kazimierą, Karol BUSZKA, Ludwika HERZYKA z żoną Stefanią i synem Adamem,
++ Władysława TOMASZEK, Maria TOMASZEK, Stanisława TOMASZEK, Marii CZERNEK,
++ Zofii SYPTA, Stanisława SYPTY, Heleny MARUSZCZAK, Antoni KLIMZA z żoną Jadwigą,
++ Anny KŁOSIEWICZ z mężem Walentym , Stanisława KŁOSIEWICZA, Józefa WOREK,
++ Eugeniusza HABDASA z mamą Franciszką, Mieczysława LISZKE, Wiesława SMOLIŃSKIEGO
++ Józefa JANKIEWICZA z żoną Klementyną, Juliana FIJAKA z żoną Kazimierą, Anny KOCOŃ,
++ Stanisława FIRLEJCZYKA z żoną Karoliną, Stanisława KOCONIA z żona Katarzyną,
++ Teresy WOLNEJ z Rodzicami, Piotra DZIEDZICA, Józefa, Marii i Anny ZEMAN,
++ Jana, Janiny MAŁEK z synem Zbigniewem, Jakuba KOSTKI, Iwony KOSTKA, Juliana KOSTKI,
++ Wincentego SZYMIKA z żoną Ludwiką, Romana i Róży KAJSTURA ,Marii GÓRNY,
++ Anny, Józefa HABDAS, Tadeusza KADEJA, Stanisława DEREK, Jerzego FRYCA,
++ Józefa KOŚCIELNIKA z żona Genowefą, Ludwika KULCA z żoną Heleną i synem Witoldem,
++ Marka HANKUSA, Józefa i Anny PROCHOT z synem Józefem, Antoniego MIDORA
++ z żona Anną i Synem Janem, Henryka i Marceli NIKIEL z synem Krzysztofem,
++ Ludwiki KRUPA, Ludwika i Marii MIKOCIAK z córką Heleną i synami-Janem, Franciszkiem,
++ z rodziny KIEŁBAS, Alojzego LASZCZAKA, Jana WOLNEGO z żoną Heleną,
++ Tadeusza TOMASIK, Tomasza TOMASIK, Heleny WISŁA z dziećmi, Szczepana SMYRDEK
++ z żoną i dziećmi, Franciszka MICORKA z żoną Anną i synową Marią, Szczepana WOLNY
++ Józefa DUTKI,, Józefa i Elżbiety TARGOSZ, Marcina ADAMCZYKA z żoną Marią,
++ Jana ADAMCZYKA, Henryka POCHOPIENIA z żoną Anielą, Cecylii i Andrzeja MAREK,
++ Anny i Marcina WOLNY z synem Stanisławem, Wojciecha WOLNEGO z żona Bronisławą,
++ Edwarda ANTONIKA, Katarzyny CEBRAT, MAJKELA CEBRAT, Józefa MIKOCIAKA z żoną
++ Elżbietą, Józefa CEBRATA z żoną Franciszką, Weroniki PROCHOT,
++ Janiny i Michała ROGOZIŃSKICH z zięciami,, Stanisława JAKUBCA z Rodzicami,
++ Bronisława FIEDORA z żoną Stanisławą i synami – Jerzym i Benedyktem, Janiny WISIŃSKA,
++ Józefa KLISIA z Rodzicami, JÓZEFA Jakubca, Marii KNAPCZYK, JÓzefa KNAPCZYKA,
++ Jana KNAPCZYKA, Jana FIJAKA, Marii FIJAK, Henryka ADAMCZYKA, Michała FIJAKA,
++ Marii ADAMCZYK mężem StanisŁawem i córką -,Zofią BASS, Pawła i Agnieszki WOLNY,
++ Stefana WANDZEL, Stefanii i StanisŁawa OSTROWSKICH, Stefanii i Ludwika ADAMCZYK,
++ Karola ADAMCZYKA, Czesława ADAMCZYKA z synem Lucjanem, Bernady i Zbigniewa
++ STASZEWSKICH, Józefa WANDZLA, Karola i Anny SYPTA z córką Stanisławą KLIŚ,
++ Antoniego MASNY, Józefa MASNY z żoną Anną, Jana WANDZLA z żona Marią,
++ Krystiana KRAUSA, Józefa i Zofii DUDA, Ludwika FABRA z dwoma żonami Mariami,
++ Genowefy DOBIJA z synem Arturem, Tomasza DUDY, Karoliny GOŁUCH z mężem
++ i synem Antonim i synową Józefą, Bronisława PIĄTKA z Rodzicami i rodzeństwem,
++ Jakuba SASIŃSKIEGO, Stanisławy DUDEK z mężem, Stefana DUDY z żona Janiną,
++ Jana KANI z żoną Genowefą i synem Stanisławem, Stanisława HERZYKA z żoną Teofilą,
++ Anny i Michała WANDZEL, Piotra WANDZEL, Władysława PIETRASZKO,
++ Aleksandra DUDY, Heleny DUDA, Janiny SZCZERBA, Henryka PILARCZYKA z Rodzicami,
++ Krystynę KILKA z mężem Wernerem i Rodzicami, Józefy GÓRNA z mężem Józefem
++ I Rodzicami, Józefa KULCA z synem Eugeniuszem, Władysława WALASA, Kazimierza
++ JAKUBCA, Anastazji KURA, Bernarda FIJAKA, Marii i Karola FIJAK, zm. z rodz. HEREDA,
++ Mieczysława FIJAKA z Rodzicami, Marii ADAMCZYK, Jana ADAMCZYKA, Tomasza i Marii
++ HERZYK, Stanisława MITORAJA, Józefa ADAMCZYKA z żoną Anną i córką Marią,
++ Stanisława SŁOWIKA z Rodzicami, Tomasza WOLNEGO z żoną Julią i synem Wawrzyńcem
++ Franciszki MICHALSKIEJ, Jadwigi BŁACHUT, Marii FIJAK, Karola FIJAKA, Zofii GRYGA,
++ Katarzyny GRYGA, Jana GRYGI, Marii i Tomasza GRYGA, Michała GRYGI, Józefa PASIERBKA
++ z żoną Julią i córka Marią, Anny i Szczepana MICHALSKICH, Katarzyny HERZYK z mężem
++ Stanisławem, Joanny i Szczepana BARON, Mariana BARONA,
++ Marii STOKŁOSA, Tadeusza STOKŁOSY, Bronisława CIUĆKI z Rodzicami- Michałem i
++ Wiktorią, Zofii STACHURA z Rodzicami, Marii PASIERBEK z mężem Antonim,
++ Michała, Anny BARABASZ, Bolesława BARABASZA, Marii BARABASZ, Józefa BARABASZA
++ z żoną Ireną, Józefa KLIMCZAKA z żoną Heleną i synami- Władysławem i Marianem,
++ Filip FIJAKA z żoną Katarzyną, Jana FIJAKA z żoną Heleną, Czesława SZWEDA,
++ Tadeusza MIKOCIAKA z żoną Marią, Heleny KUCZEK, Józefa PIECUCHA, Jana ŻYNDY,
++ Marii i Michała SYPTA, Józefa SYPTY z teściami, Antoniego GRYGI, Marii i Edwarda
++ WANTOŁA, Janiny MIKOCIAK, Ludwika SZWEDY z żoną Marią, Jerzego DREWNIAKA,
++ Siostry Marii Karoliny PIETRASZKO, Wojciecha MROWCA z żoną Joanną, Jana MROWCA,
++ Henryka WOŻNIAKA, doktora Bronisława ŁOPATKI, Karola FIJAKA, Józefa i Cecylii FIJAK
++ z dziećmi, Franciszka KASIŃSKIEGO, Julii KASIŃSKIEJ, Józef BARCIK z żoną Marią,
++ FranciszKA BARCIKa z żoną Zofią, Jana MICHERDY z żoną Katarzyną, Władysława
++ CZARNECKIEGO z żona Anielą i synem, Ireny CZARNECKIEJ, Tadeusza CIECHOMSKIEGO,
++ Anny i Józefa HABDAS, Sylwestra i Heleny PROCHOT z synem Stanisławem,
++ Anny DREWNIAK, Jadwigi i Roberta GIERCUSZKIEWICZ z matka Wiktorią, Ludwiki SZABELA
++ z mężem Stanislawem, Lecha NIEDŻWIEDŻ, Gertrudy WOLNA z mężem Józefem oraz
++ zięciem Antonim KRAWCZYKIEM, Stefan WOLNY z żoną Heleną i synem Janem/ dublet?
++ Marii SOŁTYSIK z synem Marianem, Andrzeja KANI z Rodzicami, Leona KOSTKI
++ z żoną Katarzyną, Jana KASPERKA, Marii WANDZEL, Stefana WANDZEL z Rodzicami,
++ Anieli KRZUS z Rodzicami, Stanislawa PŁONKI z żoną Bronisławą, Stefanii, Andrzeja PŁONKI
++ Karola MIKOCIAKA z żoną Katarzyna, , Adama MIKOCIAKA, Heleny MARTYNIAK z Rodzic-i
++ i braćmi, Wiktorii MARTYNIAK z mężem Leonem, Jana BOŻKA, Ryszarda PIETRASZKO,
++ Heleny i Franciszka ADAMCZYK, Tadeusza i Henryka ADAMCZYK, Józefa i Emilii NOSAL,
++ z Rodzicami, Józefa i Anny BŁASZCZYK z Rodzicami, Jerzego MASNY, Genowefy DROŻDZIK
++ z mężem Dominikiem, Zofii MOTYKA, Ludwika GOŁUCHA z Rodzicami, Marii GOŁUCH
++ z Rodzicami, Stefana GÓRNY z żoną Władysławą, Katarzyny PŁONKA,
++ Władysława DREWNIAKA z żona Antoniną i synową Żanet, Adama SZWEDY z żoną
++ Joanną,Elżbiety, Antoniego BIERNAT,Katarzyny, Władysława GRYGA, Pawła GRYCKIEWICZ,
++ Jana PUCZKO, Weroniki, Antoniego, Bronisława KWIATKOWSKIEGO z żona Józefą,
++ Bronislawa BRODECKIEGO, Kazimierza HANDZLIKA, Jana i Teresy BACHNIAK z Rodzicami,
++ Karola i Józefy MIDOR, Jana WOLNY, Mariana ADAMCZYKA, Wojciecha ADAMCZYKA
++ z żona Marią, Stefana PIETRASZKO, Antoniego FIJAKA, Jozefa, Tadeusza WOLNYCH,
++ Szczepana PŁONKI z żona Zofią i synami Jozefem, Izydorem, Stanislawy NOSAL,
++ Jozefa Janiny ROPKA z Rodzicami, Antoniny, Bolesława MIDOR, Marii LISIEWICZ,
++ Bronisława WANDZEL, Anny KOLOCZEK, Michała WOLNY z bratem Dominikiem i Rodzic-i
++ Heleny, Jana MENTELSKI, Stanislawa HERZYKA z Rodzicami, Krystyny, Karola POLAK,
++ Marii SEWERYN, Krystyny, Stefana FIJAK, Franciszka ZONDKA, Marii SZWEDA,
++ Agnieszki SZWEDA z mężem Józefem,Stanisława Tomasza WANDZEL, Kazimierza Wandzel
++ Marii JAKUBIEC, Jana WOLNEGO z Rodzicami – Michałem i Zofią, Agnieszki MIKOCIAK
++ z mężem Władysławem, Marii MIKOCIAK, Danieli FIUK z mężem Marianem,
++ Ewy, Wojciecha WANDZEL, Stanisława , Stefanii SMYRDEK, Stanisława WOLNY z żoną
++ Eugenią, Teresy WOLNA, Juliusza WOLNY z żona Agatą i synem Wiesławem,
++ Teresy, Józefa ZAWADA, Andrzeja ZAWADY, Antoniego, Anny PŁONKA z synem
++ Bonifacym, Romana i Stefanii KORDULA, Janiny i Michała DREWNIAK z Rodzicami,
++ Antoniego SOŁTYSIK, Heleny SOŁTYSIK, Karola DREWNIAKA, Michała, Emilii BOŻEK,
++ Anny WILCZEK z mężem Janem , Jana BURY, Stanisławy BURY, Tadeusza BURY,
++ Ludwiki PYDYCH, Marka, Tadeusza BUŁKA, Stefanii i Tadeusza PIETRASZKO z Rodzicami
++ Marii, Józefa KUREK z córką, Władysława MRÓZEK.